Teraz Polska
Clematis na Facebook
Clematis na YouTube
pinterest
instagram
中文(简体) NAZWA ROŚLINY:

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGWUrodzony w Warszawie absolwent liceum im. Jarosława Dąbrowskiego i Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez krótki czas prowadził gospodarstwo ogrodnicze, następnie pracował jako asystent w SGGW na wydziałach Technologii Żywności i Ogrodniczym. W roku 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem „Przydatność pnączy z rodzaju Parthenocissus do nasadzeń miejskich”. W latach 1997 - 1999 po. kierownika i kierownik Samodzielnego Zakładu Dendrologii SGGW. W roku 2008 opublikował rozprawę habilitacyjną „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”. Opracował ze współpracownikami „Fotograficzną metodę oceny przyrostów drzew”.  W latach 2007 - 2009 uczestnik europejskiego programu COST E42 “Growing Valuable Broadleaved Tree Species”. Od roku 2009 przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, od 2010 – prezes PTD.

W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Autor bądź współautor licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Współautor skryptu „Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu”. Wykładowca drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW. Zaangażowany w obronę alei przydrożnych i opracowanie nowej metody wyceny drzew. Współpracownik pisma „Zieleń Miejska”. Autor ekspertyz dendrologicznych dla urzędów, sądów, oraz Biura Ochrony Środowiska i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.Czy chcemy mieć ogrody wertykalne w przestrzeni miejskiej?

Jacek Borowski i Liwia Szczepańska

Z treści wielu artykułów, w tym zamieszczanych na stronie internetowej szkółki „CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY”, można się wiele dowiedzieć o zaletach, jakie niesie ze sobą, zazielenianie ścian budynków. Intersujące jest jednak, na ile to przekonanie o wartości „zielonych ścian” pnączy na elewacjach jest powszechne i jaka jest wiedza na ten temat. Warto postawić również pytanie czy jakiekolwiek zazielenienie ścian jest w ogóle akceptowane.

Czytaj więcej: Czy chcemy mieć ogrody wertykalne w przestrzeni miejskiej?

Talowski i Gaudi − dwaj prekursorzy architektury organicznej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Pojęcie architektury organicznej stworzył i ogłosił w 1939 roku amerykański architekt Frank Lloyd Wright (1867-1959). Poprzez powiazanie budynków z roślinami próbował przywrócić równowagę, pomiędzy naturą a materią architektoniczną, tak mocno zachwianą przez rewolucję przemysłową.

Czytaj więcej: Talowski i Gaudi − dwaj prekursorzy architektury organicznej

Rośliny pnące na zabytkowych zamkach i pałacach

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Wiele zabytkowych budowli w Polsce jest pokrytych pnączami. Bardzo często rośliny te są nierozerwalnie związane ze staromiejskimi zabudowaniami, znanymi zamkami i pałacami. Bywa, że stają się prawdziwą ozdobą zabytku. Zdarza się, że pojawiły się przypadkowo, ich nasiona przeniosły ptaki lub przerosły z sąsiednich budynków.

Czytaj więcej: Rośliny pnące na zabytkowych zamkach i pałacach

Duże pnącza na domu jednorodzinnym, willi i dworku

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Rośliny pnące mogą być doskonałą ozdobą niewielkiego jednorodzinnego domu, stylowego dworku czy willi. Można je posadzić bezpośrednio w gruncie pod ścianą lub w pojemnikach na tarasie i balkonie. Mogą wspinać się bezpośrednio czepiając się ścian jak winobluszcze, czy bluszcz, innym trzeba zapewnić odpowiednie podpory. Silnie rosnące, mogą całkowicie zmienić wygląd budynku, bywa, że niewielkie domy są całkowicie porośnięte, mogą wówczas niezwykle wyglądać.

Czytaj więcej: Duże pnącza na domu jednorodzinnym, willi i dworku

Rośliny pnące w roli okrywowych

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

W naturalnych siedliskach liczne pnącza rozpoczynają wzrost w cienistych lasach ścieląc się u podstawy drzew, inne wspinają się po skałach i porastają strome, oświetlone zbocza. Gdy rośliny te natrafią na odpowiednią podporę, zwykle drzewo lub pionową skałę, zaczynają piąć się w górę. Z tych naturalnych predyspozycji pnączy wynika ich zastosowanie, jako roślin okrywowych (Putz i Mooney 2009).

Czytaj więcej: Rośliny pnące w roli okrywowych

Znaczenie roślin pnących dla komfortu mieszkania

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Trudno przecenić znaczenie roślin pnących dla jakości życia mieszkańców i środowiska miasta, w którym żyją. Oczywiście pozytywne oddziaływanie na otoczenie nie jest właściwe wyłącznie pnączom, wykazują je wszystkie rośliny. W warunkach miejskich rośliny pnące mają jednak znaczną przewagę nad pozostałymi. Przy, często bardzo dużej powierzchni biologicznie czynnej, potrzebują do rozwoju znacznie mniej miejsca niż drzewa i krzewy. Rozrośnięte pnącza są na ścianach pionowymi trawnikami, ze względu na dużą powierzchnię liści, o znacznie jednak większym oddziaływaniu na otoczenie. 

Czytaj więcej: Znaczenie roślin pnących dla komfortu mieszkania

Czy pnącza niszczą elewacje?

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Od dawna panuje pełna zgoda, co do pozytywnego wpływu roślin, na jakość życia w mieście. Z takim spojrzeniem wiąże się niekwestionowana potrzeba ich sadzenia. W centralnych dzielnicach współczesnych aglomeracji jest coraz mniej miejsca dla żywej przyrody. Trudne warunki i brak przestrzeni powodują konieczność szukania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślin w miejsca dla nich niedostępne. Takimi miejscami są elewacje budynków.

Czytaj więcej: Czy pnącza niszczą elewacje?

Nietypowe i małe podpory pod pnącza

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Konstrukcje specjalne (nietypowe) stosowane jako podpory pod pnącza, są bardzo zróżnicowane. Zwykle trudno zaliczyć je do konkretnego rodzaju.

Czytaj więcej: Nietypowe i małe podpory pod pnącza

Ozdoby ogrodu - altany i pawilony ogrodowe

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Altany i pawilony to konstrukcje od dawna obecne w sztuce ogrodowej. Znajdziemy je zarówno w małych ogródkach przydomowych, jaki wielkich ogrodach publicznych.

Czytaj więcej: Ozdoby ogrodu - altany i pawilony ogrodowe

WOLNOSTOJĄCE KONSTRUKCJE POD PNĄCZA − TREJAŻE

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Trejaże to, obok pergoli, najstarsze i najczęściej budowane podpory dla pnączy.

Czytaj więcej: WOLNOSTOJĄCE KONSTRUKCJE POD PNĄCZA − TREJAŻE

Wolnostojące konstrukcje pod pnącza - duże, masywne pergole

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Wolnostojące konstrukcje podporowe dla pnączy, to różnej wielkości, pergole, tunele, łuki bramki i trejaże. Specyficznymi podporami są również stojaki altany i pawilony ogrodowe. Najczęściej budowanymi, dużymi konstrukcjami podporowymi są pergole.

Czytaj więcej: Wolnostojące konstrukcje pod pnącza - duże, masywne pergole

Rośliny pnące w przestrzeni ulic

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Najczęściej pnącza przy ulicach widujemy na ekranach dźwiękochłonnych, ale nie jest to jedyne miejsce, gdzie mogą być posadzone. Najróżniejsze pnącza mogą być stosowane do zazieleniania przestrzeni ulic przy chodnikach, w pasach międzyjezdniowych, również na latarniach i slupach. Szeroki wachlarz stosowania pnączy w tych miejscach wynika z ich plastyczności, możliwości formowania i różnorodność konstrukcji podporowych.

Czytaj więcej: Rośliny pnące w przestrzeni ulic

Jak pnącza mogą wpłynąć na współczynniki zazielenienia terenu?

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

W wielu krajach prowadzone są prace dotyczące oddziaływania roślin na środowisko. Ukazują się liczne doniesienia wskazujące na to, jak bardzo ważne są rośliny w wydzielaniu tlenu, pochłanianiu dwutlenku węgla i absorbcji najróżniejszych zanieczyszczeń. To oddziaływanie roślin jest w ogromnym stopniu zależne od ich masy i powierzchni asymilacyjnej. Jeżeli chcemy wskazać, w jakim stopniu rośliny oddziałują na otoczenie, możemy posłużyć się kilkoma współczynnikami. Jednym z najczęściej stosowanych jest wskaźnik pokrycia liściowego (indeks liściowy) − LAI.

Czytaj więcej: Jak pnącza mogą wpłynąć na współczynniki zazielenienia terenu?

Konstrukcje podporowe na ścianach

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Dobrze dobrane i estetyczne podpory mogą stanowić interesujące uzupełnienie elewacji. Jednak nie wszystkie rośliny pnące ich bezwzględnie wymagają. Dotyczy to pnączy samoczepnych, w tym korzenioczepnego bluszczu pospolitego, hortensji pnącej, czy przywarki japońskiej.

Czytaj więcej: Konstrukcje podporowe na ścianach

„Zielone ściany” – czy warto? (Część pierwsza)

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Od dawna panuje zgodny pogląd dotyczący pozytywnego wpływu roślin na jakość życia mieszkańców miast. Jednocześnie w centralnych dzielnicach współczesnych aglomeracji jest coraz mniej miejsca dla żywej przyrody.

Czytaj więcej: „Zielone ściany” – czy warto? (Część pierwsza)

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Skontaktuj się z nami

Szkółka mieści się w Pruszkowie k/Warszawy

  • fax: 22 722 26 63
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prowadzimy tylko sprzedaż hurtową - zaopatrując sklepy i centra ogrodnicze, hurtownie oraz firmy urządzające tereny zieleni.

Nie prowadzimy ani sprzedaży detalicznej w szkółce ani sprzedaży wysyłkowej.