Cięcie

Cięcie sprzyja dobremu rozgałęzieniu i obfitemu kwitnieniu. Powinno być wykonywane od końca lutego do początku kwietnia. Opóźnienie cięcia powoduje opóźnienie kwitnienia. Do każdej odmiany powojnika przypisany jest odpowiedni sposób cięcia.

Cięcie wykonujemy ostrym sekatorem, 0,5-1 cm nad parą zdrowych, nabrzmiałych pąków. Zawsze usuwa się wszystkie zaschnięte liście oraz te pędy lub ich fragmenty, które obumarły (np.: w wyniku przemarznięcia).

W pierwszym roku wszystkie powojniki powinno się przyciąć nie wyżej niż 30 cm od podłoża. Ma to spowodować wyrastanie nowych pędów z podstawy krzewu. Podobny, a nawet lepszy efekt można uzyskać kładąc pędy płasko na ziemi i obsypując je korą, podobnie jak robiliśmy to po posadzeniu roślin. Sprzyja to wzmocnieniu roślin, a przez to ich obfitszemu kwitnieniu i większej odporności na choroby. W latach następnych cięcie zależy od odmiany i pory jej kwitnienia. Generalnie wyróżniamy trzy sposoby cięcia, dla ułatwienia oznaczono je cyframi: 1 (wcale), 2 (słabo) i 3 (silnie).

 

2 (słabo) - słabe cięcie wykonuje się u większości odmian wielkokwiatowych (grupa Wielkokwiatowe Wcześnie Kwitnące), u których pierwsze kwiaty pojawiają się na zeszłorocznych pędach w V lub początku VI, a potem powtórnie na tegorocznych pędach. Przycinamy wszystkie pędy na mniej więcej jednakowej wysokości 100-150 cm (im młodsza lub słabsza roślina tym tniemy niżej). Podobnie postępujemy z roślinami, co do których nie mamy pewności, jak powinny być przycinane.

3 (silnie) - silnie tnie się powojniki rozpoczynające kwitnienie późno (na tegorocznych pędach począwszy od końca VI do VII) np.: odmiany z Grupy Viticella i Wielkokwiatowe Późno Kwitnące, najlepiej przyciąć silnie nad 2-3 parą pąków (20-50 cm) od ziemi. Tak tniemy również silnie rosnące powojniki z grupy Tangutica kwitnące w lecie jeśli chcemy ograniczyć ich rozrastanie.
W przypadku powojników bylinowych (np. z grupy Heracleifolia i Integrifolia) i odmian z grupy Texensis wycinamy wszystkie obumarłe pędy tuż przy podstawie, a żywe ucinamy 5-10 cm od ziemi.